Fysiotherapie Kennis hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten.

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw gegevens.

 

Fysiotherapie Kennis gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

Fysiotherapie Kennis deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysiotherapie Kennis bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Fysiotherapie Kennis houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

Fysiotherapie Kennis vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 

Fysiotherapie Kennis informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 

Fysiotherapie Kennis informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 

Fysiotherapie Kennis informeert patiënten indien Fysiotherapie Kennis bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de specifieke verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op en in sommige gevallen op papier in mappen in een afgesloten kast. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.